ŚTB

ŚTB

Śląskie Towarzystwo Buddyjskie

Śląskie Towarzystwo Buddyjskie jest stowarzyszeniem a nie związkiem wyznaniowym. Towarzystwo jest otwarte dla tych wszystkich, którzy znajdują w buddyzmie lub inspirowanej buddyzmem kulturze, sztuce, sposobie widzenia świata i człowieka coś, co im odpowiada i co jest dla nich ważne. Można więc być członkiem Towarzystwa jedynie sympatyzując z buddyzmem i deklarując gotowość wspierania działań z nim zgodnych.

Tekst programowy 2009

[…] Właściwa w rozumieniu buddyzmu praca może i powinna być wykonywana tam, gdzie narodziliśmy się jako istoty ludzkie i gdzie żyjemy. Śląsk jest dla nas tym miejscem, ale nie znaczy to, że ograniczamy nasze działania do Śląska ani, że trzeba tu mieszkać, aby być członkiem Towarzystwa. […]

(więcej)

Śląskie Towarzystwo Buddyjskie
40-145 Katowice
ul. Karłowicza 14/1
POLSKA

 

REGON: 241051628
NIP: 6342740080


Umysł > PL > ŚTB >
Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://www.umysl.info/link/367817 sLink
[imsp]