Praca z emocjami - wprowadzenie do psychologii buddyjskiej

W trakcie wykładu zostanie omówiona tybetańska koncepcja sześciu światów cyklicznej egzystencji, jej związek z praktyką sześciu loka, która pięć negatywnych emocji transformuje w pięć pozytywnych emocji. Zostanie ona również wyjaśniona z perspektywy psychologicznej symbolik koła życia oraz symboliki dwunastu ogniw współzależnego powstawania. Podczas wykładu omówione zostaną także elementy wspólne dla praktyk tantrycznych, współczesnej psychoterapii oraz alchemii w rozumieniu C.G. Junga.
2018-04-12 18:0019:30

Praca z emocjami - wprowadzenie do psychologii buddyjskiej

wykład otwarty w cyklu: Czwartki wiedzy
Person Marek Górny
person

Promotor Śląskie Towarzystwo Buddyjskie
Place   Poland, Fokus Kawowy, Bytom , Powstańców Warszawskich 6/2
contact  , , kontakt@umysl.info
info  https://www.umysl.info/vpage/2188...

Dla jednych buddyzm jest religią, dla innych filozofią, a jeszcze niektórzy widzą w nim zaawansowaną formę auto-psychoterapii. Fenomen buddyzmu tybetańskiego polega miedzy innymi na tym, że nauki mogą być interpretowane na wielu poziomach abstrakcji. Nauka o pięciu negatywnych emocjach pomimo swojej mitologicznej symboliki zawiera opis ludzkiej psychiki oraz podaje metody leczenia swoich neurotycznych skłonności..:.


Place   Poland, Fokus Kawowy, Bytom , Powstańców Warszawskich 6/2

Tradycyjnie, praktyka Sześciu Loka była wyjaśniana w kategoriach oczyszczenia istot w innych wymiarach egzystencji, ale dla zachodnich praktykujących bardziej użytecznym może być doświadczenie każdego z loka adekwatnie do nich samych. Dla ludzi zachodu, emocje są bliższe i mają większe oddziaływanie niż opisy światów znajdujących się poza doświadczeniem większości z nich. W rozmaitych momentach życia poprzez wasze emocje manifestujecie atrybuty istot z każdego z sześciu światów i doświadczacie tego samego cierpienia, które one odczuwają. Jeżeli popatrzycie dookoła to możecie dostrzec, że niektórzy ludzie są bardziej pod wpływem stanów piekielnych, inni głodnych duchów, a jeszcze inni są pod wpływem boskich światów itd. Dzieje się tak z powodu dominacji jednej, szczególnej, negatywnej emocji. Te negatywne emocje są źródłem wszelkiego cierpienia w życiu. Poprzez moc praktyki Sześciu Loka możecie odnieść się do cierpienia związanego z każdym ze światów i oczyścić je w waszym życiu, doświadczając wielkiej radości płynącej ze świadomości samego siebie. 

Koło życia

 

Termin ,,negatywna emocja” nie jest całkiem właściwym określeniem, ale spróbujcie zrozumieć ten rodzaj emocji jako dolegliwości powodujące cierpienie. Tekst ten, nie całkiem jest porównywalny do zachodniej koncepcji emocji, która dotyczy stałego przepływu uczuć doświadczanych w ciągu życiu. Odnosi się natomiast do sześciu specyficznych dolegliwości lub negatywnych emocji, które są przeszkodami w osiągnięciu oświecenia. Te przeszkody pojawiają się z powodu waszej karmy i drugorzędnych warunków takich jak niezgoda lub utrata i manifestują się jako surowe emocje powodujące cierpienie i zaciemniające naszą prawdziwą naturę. Przynależność emocji do każdego ze światów różni się nieco w różnych tybetańskich liniach, ale wszystkie zgadzają się, że samoświadomość jest konieczna, by żyć twórczo i w pokoju z naszymi emocjami. Kiedy wasze działania i myśli są powodowane przez negatywne emocje, stajecie się słabi i wielokrotnie gromadzicie dużo negatywnej karmy. Medytacja Sześciu Loka poprzez mantrę, wizualizację i podstawę kontemplacji oczyszcza karmiczne nasiona zanim się one zamanifestują, pomagając dotrzeć do prawdziwego ,,ja”. Siła, która powstaje dzięki praktyce, przychodzi ze związku z owym ,,prawdziwymi ja” i jest źródłem wszelkiej radości i szczęśliwości. Negatywne emocje mają tym mniejszą kontrolę nad wami, im mocniej jesteście świadomi siebie. Kiedy nie jesteście już dłużej zdominowani przez wasze emocje możecie prowadzić bardziej otwarte, zrównoważone i twórcze życie. Aby lepiej zrozumieć negatywne emocje i to, jak one wpływają na wasze życie, przyjrzyjmy się szczegółowo każdej z nich. Gdy staniecie się bardziej zaznajomieni z tymi dolegliwościami będziecie w stanie lepiej je rozpoznawać w momencie, gdy zaczynają się pojawiać, wzmocnić swoją samoświadomość i zastosować odpowiednie antidotum.

 

silnik

 

Gniew jest nasienną emocją świata piekieł. Kiedy gniew przejawia się z waszych karmicznych korzeni może on manifestować się na wiele sposobów, takich jak napięcia, sprzeczki, krzyki i przemoc. Wszystkie wielkie zniszczenia wojenne spowodowane są gniewem; jest on bezpośrednią przyczyną śmierci wielu osób. Jeszcze nigdy gniew nie rozwiązał żadnego problemu. Kiedy gniew opanowuje waszą świadomość tracicie całkowicie kontrolę i świadomość samych siebie. Każda z emocji jest połączona z miejscem w waszym ciele. Gniew jest umiejscowiony w podeszwach stóp. Antidotum na gniew to czysta nieuwarunkowana miłość powstająca z nieuwarunkowanego siebie.

 

Świat piekielny

 

Pożądanie jest nasienną emocją świata głodnych duchów. Kiedy powstaje pożądanie, pojawia się poczucie niepohamowanej potrzeby, która nie może być zaspokojona jak pragnienie, które nie sposób ugasić piciem słonej wody. Pożądanie jest blisko związane z przywiązaniem, pieniędzmi i pragnieniami seksualnymi a fizycznie, pożądanie jest połączone z organami seksualnymi. Kiedy jesteście opanowani przez pożądanie, tego, co zaspokoi wasz głód szukacie na zewnątrz raczej niż wewnątrz, a jednak nigdy nie udaje się wam owego głodu zaspokoić, ponieważ pragnienie, które odczuwacie to w istocie nic innego niż brak znajomości samych siebie. Szczodrość, dawanie nie tylko pieniędzy, lecz czegokolwiek co posiadacie, rozwiązuje mocny węzeł przywiązania.

Świat głodnych duchów

 

Ignorancja jest dolegliwością świata zwierząt. Jest umiejscowiona w pępku. Z powodu ignorancji czujecie się zagubieni nie wiedząc co dalej zrobić. Wiele osób odczuwa wielki smutek i samotność spowodowane ciemnością ignorancji. Osoby te odczuwają wielką potrzebę, a jednak nie wiedzą czego naprawdę chcą. W zachodniej kulturze ludzie są uważani za szczęśliwych, jeżeli są stale zajęci, a ich życie jest całkowicie wypełnione aktywnościami. Ale możecie się również zatracić w ignorancji będąc stale zaangażowani w swoich zajęciach, jeżeli nie posiadacie kontaktu z samym sobą. Gdy zwrócicie się bardziej do wewnątrz i poznacie prawdziwych siebie, pojawi się mądrość. Kiedy osiągniecie mądrość, zrozumiecie, że jesteście kompletni od samego początku i wasza ścieżka stanie się jasna.

 Świat zwierząt

 

Zazdrość jest rdzenną emocją ludzkiego świata i rezyduje w sercu. Kiedy jesteście zdominowani przez zazdrość, pragniecie mocno trzymać się i zatrzymać przy sobie to co macie. Może to być idea posiadania czegoś lub związek z kimś. Kiedy odczuwacie zazdrość zawsze widzicie źródło szczęścia jako coś istniejącego na zewnątrz was. Zazdrość wynikająca z zamkniętej natury sprawia, że nie potraficie wypuścić z rąk obiektu do którego jesteście tak silnie przywiązani. Dlatego więc, antidotum na zazdrość jest wielka otwartość serca, otwartość, która powstaje kiedy jesteście połączeni z waszą prawdziwą naturą.

Świat ludzi

 

Duma jest zasadniczą dolegliwością świata pół-bogów, fizycznie jest ulokowana w gardle. Uczucie dumy wiąże się z poczuciem spełnienia i posiada aspekt, który jest bardzo terytorialny. Wojny są spowodowane dumą jednostek i narodów wierzących, że potrafią one rozwiązać problemy innych ludzi. Duma posiada również ukryty aspekt, który przejawia się w sytuacjach, kiedy czujecie się pod pewnym względem gorsi od innych. Ponieważ duma jest często związana z gniewnymi działaniami, antidotum na nią jest wielki pokój i pokora, które powstają ze spoczywania w waszej prawdziwej naturze.

Świat półbogów

 

Świat bogów powstaje z kombinacji wszystkich negatywnych emocji, które są fizycznie powiązane z koroną głowy. Kiedy negatywne emocje są zrównoważone i tak samo mocne, powstaje pewien typ harmonii. To trochę tak jak głosy w chórze, ponieważ nie ma jednej dominującej, negatywnej emocji. Rezultatem tej fałszywej harmonii jest oszałamiające poczucie leniwej radości, co sprawia, że zatracacie się w odczuwaniu egoistycznej przyjemności. Wydaje się wam jakby spełniały się wszystkie wasze pragnienia i potrzeby, ale ten stan nigdy nie trwa tak długo, jakbyście tego chcieli. Kiedy stracicie tę wyglądającą na idealną sytuację, zaczynacie wówczas odczuwać każdą z waszych dolegliwości mocniej niż kiedykolwiek. Antidotum na tą samolubną radość jest wszechobejmujące współczucie dla wszystkich czujących istot, które powstaje z samoświadomości.

Świat bogów

 

 


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje, dokonaj subskrypcji newslettera Umysl.Info.

Twój e-mail:

emocje

ToJoga

uzdrawianie

.


Umysł > PL > Aktywności > Czwartki wiedzy > Praca z emocjami - wprowadzenie do psychologii buddyjskiej >
Share: Facebook Google Twitter
Shortlink: https://www.umysl.info/link/364684 sLink
[imsp]